dissabte, 13 de febrer de 2016

SOMOS SCRAP

Hola!!!
Fa mooooolt de temps que volia escriure aquesta entrada però, com tot últimament s'enreda, no he pogut...
Bé, ara que tinc un moment, m'hi poso!

¡¡¡Hola!!!
Hace muuuuuucho tiempo que quería escribir esta entrada pero, como todo últimamente se lía, no he podido...
Bien, ahora que tengo un momento, ¡me pongo a ello!

Abans de l'estiu es va començar a coure un event d'scrap que pintava molt canyero. Es deia Somos Scrap i estava organitzat per Mi tienda de arte, una botiga amb moltissims articles de belles arts, manualitats i també scrapbooking.

Antes del verano empezó a cocerse un evento de scrap que pintaba muy cañero. Se llamaba Somos Scrap y estaba organizado por Mi tienda de arte, una tienda con muchísimos artículos de bellas artes, manualidades y también scrapbooking.


En un principi no li vaig fer gaire cas, fins que vaig veure els tallers... Dear Lizzy, Amy Tangerine, Shimelle amb uns projectes xulos xulos... OMG!!! Però valien una pasta cada un :O Aixi que els meus pensament van quedar arraconats. Fins que, al final, ja que algú em devia un parell de regals, vaig fer un pack i em vaig apuntar al taller de mini àlbum de la Dear Lizzy del 31 d'octubre.

En un principio no le hice mucho caso, hasta que vi los talleres... Dear Lizzy, Amy Tangerine, Shimelle con unos proyects chulos chulos... OMG!!! Pero valían una pasta cada uno :O Así que mis pensamientos quedaron aparcados. Hasta que, al final, ya que alguien me debía un par de regalos, hice un pack y me apunté al taller del mini álbum de Dear Lizzy del 31 de octubre.

S'anava acostant el dia i el bombardeig d'informació era constant... Al final, com encara sobraven entrades, van acabar rebaixant els preus i, ja que tenia alguna hora pendent a la feina, vaig acabar apuntant-me al taller del mini àlbum de l'Amy Tangerine del dia 30 d'octubre. Vaig sortir un parell d'hores abans de la oficina i cap al Poblenou!

Se iba acercando el día y el bombardeo de información era constante... Al final, como aun sobraban entradas, acabaron rebajando los precios y, ya que tenía alguna hora pendiente en el trabajo, acabé apuntándome al taller del mini álbum de Amy Tangerine del día 30 de octubre. Salí un par de horas antes de la oficina y ¡directa a Poblenou!
 
La veritat és que jo vaig anar bastant a tiro fet, és a dir, vaig fer un volt per allà (sobretot a la botigueta) però el que més m'interessava eren els taller en si. Abans de començar em va donar temps a conèixer en persona a la Isa de Isa's mix i a la Duna de Duna on, amb les que coincideixo a Buzón craft :)

La verdad es que yo fui bastante a tiro hecho, es decir, di una vuelta por allí (sobre todo por la tiendecilla) pero lo que más me interesaba eran los talleres en sí. Antes de empezar me dio tiempo a conocer en persona a Isa de Isa's mix y a Duna de Duna on, con las que coincido en Buzón craft :)

Com estava allà bastant abans, vaig poder entrar de les primeres i em vaig ubicar a primera fila, al costat de l'Amy :D

Como estaba allí bastante antes, pude entrar de las primeras y me ubiqué en primera fila, al lado de Amy :D
 
Aquest era el material que ens vam trobar a sobre la taula; la veritat és que donava per a fer el projecte i en sobrava per a fer altres coses:

Este era el material que nos encontramos encima de la mesa; la verdad es que daba para hacer el proyecto y sobraba para hacer otras cosas:


I aqui està l'Amy en acció donant un munt d'explicacions:
Y aquí está Amy en acción dando un montón de explicaciones:Havien llençat al mercat feia poc temps la Minc i toooooooot portava coses amb foil perquè provessim la maquineta. És estupenda però realment no és una cosa que s'utilitzi massa...
No s'aprecia gaire, però les lletres porten foil daurat.

Habían lanzado al mercat hacía poco tiempo la Minc y toooooooodo llevaba cosas con foil para que probásemos la maquinita. Es estupenda pero realmente no es una cosa que se use mucho...
No se aprecia, pero las letras llevan foil dorado.

 

Ens va fer una dedicatòria a cada una al nostre mini :)
Nos hizo una dedicatoria a cada una en nuestro mini :)


I... moment fan del dia!
Y... ¡momento fan del día!


Vaig tornar a casa feliç de la vida (havent passat per la botigueta abans de sortir) :D

Volví a casa feliz de la vida (habiendo pasado por la tienda antes de salir) :D

Al dia següent tenia el taller amb la Dear Lizzy a la tarda. Vaig quedar amb la Cris (a la que conec des de fa més de mil anys i feia uns altre mil que no veia) al matí per a donar una volta per allà, veure alguna demo i dinar. Ella feia a la mateixa hora que jo un taller amb la Shimelle.

Al día siguiente tenía el taller con Dear Lizzy por la tarde. Quedé con Cris (a la que conozco desde hace más de mil años y hacía otros mil que no veía) por la mañana para dar una vuelta por allí, ver alguna demo y comer. Ella hacía a la misma hora que yo un taller con Shimelle.

Moment PhotoCall (foto de la Cris):
Momento PhotoCall (foto de Cris):

 
Vam veure en acció a la Shimelle:
Vimos en acción a Shimelle:


I una demo de la Minc amb la Yamille d'AC; vam riure una estona...  :D
Y una demo de Minc con Yamille d'AC; reímos un rato...  :D


De mentres, vam veure la Laura de Lora Bailora fent una demo i li vam dir que quan sortíssim dels tallers, tornariem cap allà!

De mientras, vimos a Laura de Lora Bailora haciendo una demo y le dijimos que cuando salieramos de los talleres, ¡volveríamos allí!
Després de dinar, cada una va anar al seu taller. Aquest cop estava una mica més lluny, però ho veia tot perfectament. Aquest era el material per a l'àlbum amb fundes:

Después de comer, cada una fue a su taller. Esta vez estaba un poco más lejos, pero lo veía todo perfectamente. Este era el material para el álbum con fundas:
I... moment fan del dia! Tenia un mal de cap impressionant, aixi que faig cara de boja total..

Y... ¡momento fan del dia! Tenía un dolor de cabeza impresionante, así que salgo con cara de loca a tope...Ens vam tornar a trobar la Cris i jo i vam anar a veure la Laura, que ens va fer unes targetes precioses amb els noms de les nostres filles :)

Nos volvimos a encontrar Cris y yo y fuimos a ver a Laura, que nos hizo unas tarjetas preciosas con los nombres de nuestras hijas :)


Després de passar de nou per la botigueta, vam marxar. Entre el mal de cap i que la meva filla estaria pensant que a sa mare li molen més els paperets que ella mateixa, vaig donar per tancades les jornades a Somos Scrap.

Después de pasar de nuevo por la tienda, nos fuimos. Entre el dolor de cabeza y que mi hija estaría pensando que a su madre le molan más los papelitos que ella misma, di por concluidas las jornadas en Somos Scrap.

En resum: tenia moltes expectatives amb el taller de la Dear Lizzy. A la realitat, va ser una mica caòtic: s'havien de fer moltes coses amb diferents eines que no tothom té i, com erem tant gent, es va voler que s'anessin fent diferents coses a la vegada, per utilitzar la Minc, la Big Shot i la Fuse Tool. Al final, una mica de desgavell perquè ningú sabia què havia de fer a continuació i a ella se la veia una mica agobiada. Aquesta sensació no va ser només meva, pel que vaig parlar i pel que vaig llegir. Crec que el taller del dia següent va anar molt millor. El de l'Amy em va encantar, per la seva proximitat i la manera d'explicar les coses, venia a la taula i mirava el que feies; realment, el taller que vaig triar com a segona opció em va omplir molt més.

En resumen: tenía muchas expectativas con el taller de Dear Lizzy. En la realidad, fue un poco caótico: se tenían que hacer muchas cosas con varias herramientas que no todo el mundo tiene y, como éramos tanta gente, se quiso que se fueran haciendo diferentes cosas a la vez, para usar la Minc, la Big Shot y la Fuse Tool. Al final, un poco de lío porque nadie sabía qué tenía que hacer a continuación y a ella se la veía un poco agobiada. Esta sensación no fue solo mía, por lo que hablé y por lo que leí. Creo que el taller del día siguiente fue mucho mejor. El de Amy me encantó, por su proximidad y la manera de explicar las cosas, venía a la mesa y miraba lo que estabas haciendo; realmente, el taller que escogí com segunda opción me llenó mucho más.

Espero que us hagi agradat aquesta crònica. En uns dies podreu veure els àlbums acabats!

Espero que os haya gustado esta crónica. ¡En unos días podreis ver los álbums acabados!

Espero que us hagi agradat!
Fins aviat!

¡Espero que os haya gustado!

¡Hasta pronto!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada